Wetlike Aspekte

Ukukhanya kan u bystaan met wetlike aspekte soos Seksie 21, Vorm 22 en Beskermingsbevele

Die wetlike sisteem kan baie verwarrend wees.  As u hulp benodig – kom na Ukukhanya.  Ons help mense om wetlike beskerming te verkry waar dit benodig word. Ons assisteer ook by gevalle verwant aan die Kinder Beskermings Wet.

Gaan kyk na ons blog vir verduidelikings aangaande die verskillende afdelings van hierdie Wet.

Step into the light