PROFESSIONELE HULP VIR MISHANDELDES

Die mannekrag waar professionele mense teen mishandeling in die Helderberg saamwerk, is te min. Daar is ai??i??n oorlading van gevalle en ai??i??n tekort aan opgeleide mense wat terapie kan gee en berading kan doen.

SA? meen Hilda Lourens, besturende direkteur van Ukukhanya, ai??i??n nie-winsgewende organisasie wat hom beywer vir die regte van slagoffers van mishandeling in die Helderberg. Die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders wat jaarliks herdenk word, het die afgelope Maandag begin. Die veldtog wil die impak wat mishandeling op die gemeenskap het, uitlig.

Lourens sA? Ukukhanya werk met hoAi??risiko gesinne en die hooffokus is om gesinne wat deur geweld geraak word deur berading, terapie en ondersteuningsgroepe by te staan. Werk word gedoen met die hele gesin asook met die slagoffer en die oortreder.

Sy voeg by dat daar baie suksesstories is, maar dat inligting ten opsigte daarvan sensitief is ten einde die betrokke persone se identiteit te beskerm.

ai???Van die gevalle wat egter die meeste uitstaan is die gevalle waar die mans nA? die tyd terugkom na ons en ons bedank vir die bydrae wat ons gemaak het dat hul gesinne weer normaal kan funksioneer.ai???

Ukukhanya bied ook gereeld werksessies asook bewusmaking oor mishandeling aan omdat hulle glo die gemeenskap het sulke inligtingsessies broodnodig.

Ukukhanya is geleAi?? in Michaelai??i??s Arkade, Caledonstraat, Somerset-Wes. Bel hulle by 021 850 0061 of e-pos ukukhanya.reception@gmail.com vir meer inligting.

By Illana Frantz
2013-11-28 00:00
This article was published by the District Mail, click here for the original article.