Kursusse

Kursussevir 2018

Ukukhanya beplan om die hoeveelheid kursusse wat ons aanbied te vermeerder in 2018. Ons doel met die opvoedkundige afdeling is tweeledig:

Gemeenskapsopvoeding

Ons eerste doelwit is gemeenskapsopvoeding waarmee ons die lede van ons gemeenskap met opvoeding en opleiding kan voorsien wat n verskil in hul lewens gaan maak.  Ons hoop om die volgende kursusse hierdie jaar te aan te bied:

 • Basiese Ouerskap Opleiding
 • Basiese Voeding en Maaltydsvoorbereiding
 • Konflik en Kommunikasie
 • Mishandeling Bewustheid

Hierdie kursusse sal gratis wees so bekostigbaar moontlik aangebied word.

As u ai???n onderneming besit wat bereidwillig is om een van ons opleidingskursusse te borg vir ons gemeenskap ai??i?? kontak ons asseblief by ukukhanya.reception@gmail.com of 021 850 0061 en ons sal graag met u hieroor gesels.Ai?? Dit sal Ai??ook vir ons moontlik wees om opleiding vir groter groepe werknemers aan te bied.Ai?? Indien u meer as 10 werknemers het wat hieruit kan voordeel trek in u onderneming kan ons ook hierdie diens lewer.

Professionele Opvoeding

Ons ander doelwit is om regtig die toeganklikheid van CPDAi??(Voortgesette ProfessioneleAi?? Ontwikkeling) geakkrediteerde kursusse aan ons lokale Sosiale Werkers, Beraders en ander partye te verbeter.

Ons beoog om die volgende opleidingskursusse aan te bied:

 • Die Kinderwet
 • HIV/VIGS Pediatriese Opleiding
 • HIV/VIGS Bewustheid en Berading (5-dag kursus)
 • Projekbestuur van HIV/VIGS programme
 • Opleiding van leke-beraders
 • Mishandeling Bewustheid vir Sosiale Werkers en Beraders ens.
 • Ouerskapplan Ooreenkomste

Netti Craythorne, wie uitgebreide ervaring het in die saamstel en implementering van opleidingsprogramme vir HIV/VIGS, het onlangs by ons span aangesluit.Ai?? Ons beoog om hierdie opleidingsprogramme te laat uitreik na soveel moontlik mense in ons gemeenskap en sodoende die kennis van diegene werksaam in ons gemeenskap uit te brei.

Ons sien uit daarna om hierdie CPD (Voortgesette Professionele Ontwikkeling) Kursusse op ai???n gereelde basis aan te bied in ons area.

Step into the light